Stiprākais Latvijā 2017

Izveidots: 2018.04.09

STIPRĀKAIS LATVIJĀ 2017

Aviobiļešu portāls CEĻOTLĒTI.lv
SIA “LATVIA TRAVEL D”
Reģ. Nr. 41503048461
Ar šo sertifikātu apstiprinām, ka uzņēmumam ir augsts kredītspējas novērtējums, kas ir nozīmīgs ieguldījums stabilas valsts nākotnes ekonomikas veidošanā. Stingrajiem sertificēšanas standartiem atbilst tikai 5% no Latvijas uzņēmumiem.

27.02.2017

Jānis Timermanis
Valdes priekšsēdētājs
AS Kredītinformācijas Birojs

Ko sertifikāts “STIPRĀKAIS LATVIJĀ" nozīmē un kā uzņēmumi tiek sertificēti?

Sertifikāts “STIPRĀKAIS LATVIJĀ" tiek piešķirts finansiāli stabiliem Latvijas uzņēmumiem. Tas apliecina, ka uzņēmumam ir laba kredītvēsture un pārvaldība.

Kādi ir galvenie kritēriji, lai sertificētu uzņēmumus un tā vadītājus?

Svarīgākie kritēriji sertifikātu “STIPRĀKAIS LATVIJĀ 2017" piešķiršanai ir augsts kredītreitings, kas prognozē zemu saistību neizpildes risku 90 un vairāk dienu laikā divpadsmit nākamajos mēnešos. Uzņēmumu kredītspēja tiek novērtēta un reitingi tiek noteikti pēc kredītreitinga principa, kas sastāv no informācijas par finanšu pienākumiem, parāda maksājumu vēsturi, finanšu rezultātiem – apgrozījumu, rentabilitāti, likviditāti, pašu kapitālu, citām attiecībām un to izmaiņām. Tiek vērtētas darījumu attiecības, juridiskie ierobežojumi, uzņēmējdarbības risks un cita būtiska informācija. Kopvērtējums sastāv no vairāk nekā 100 dažādiem mainīgiem lielumiem, kas var ietekmēt uzņēmuma kredītreitingu.

Vēl labāki piedāvājumi
Saņem labākos un lētākos aviobiļešu piedāvājumus vienu reizi nedēļā